FORGOT YOUR DETAILS?

Fons Bilişim Teknolojileri
Fiber Optik, Network ve Server ürünlerinde, müşteri memnuniyetini önceleyen bakış açısı ve profesyonel kadrosuyla IT sektöründe hizmet vermektedir.

İTHALAT

Yurt dışında istenilen ürünü veya hizmeti bulma, ticareti yapılan ürünlerin daha ucuza temini sağlama veya alternatiflerinin bulunması, ürünlerin ülkemize getirilmesi, gümrük ve ithalat süreçlerinin takibi, ürünlerin sağlıklı ulaşımla getirilmesinin sağlanması.

İHRACAT

Üretilen ürünlerin veya verilen hizmetlerin yurt dışında pazarlanması, ürünlerin yurt dışı pazarında yer almasını sağlama, ürünlerin yurt dışına ihracatının ve gümrük işlemlerinin yapılması, yurt dışındaki müşterilere ürünlerin sağlıklı ulaşımının sağlanması.

Fons Bilişim - Hizmetlerimiz

DANIŞMANLIK

Ürün gruplarıyla ilgili pazar ve firma araştırması yapılması, potansiyel alıcıların tespiti, sektörel sitelere kayıt yapılması, ithalat - ihracat danışmanlığı, ürünlerle ilgili gelecek soruların cevaplandırılması, yurt dışındaki firmalarla görüşme ve destek hizmeti.

GÜMRÜK VE DIŞ TiCARET

Eşyanın Tarifesi, kıymeti ve menşei gümrük işlemleri, eşyanın rejimi, dolaşım durumu, gümrük mevzuatı bu alanda ulusal ve uluslararası mevzuat dahilinde özel düzenlemeler, dış ticaret yönetmenlikleri ve usulleri, verimli dış ticaret aşamaları ve süreç yönetimi.

Önemli Bilgiler

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre "Gümrük yükümlülüğü" deyimi; yükümlünün gümrük vergilerini ödemesi zorunluluğu ifade etmektedir.

5607 sayılı Kaçakçılıkla  Mücadele Kanunu'nun 2/ a Maddesi'ne göre; Gümrük vergileri ifadesi; Gümrük idaresi veya başka idarelerce, eşyanın ithali ve ihracına bağlı olarak uygulanan vergiler ile diğer mali yükümlülükleri tanımlamaktadır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre "İthalat vergileri" deyimi;

I) Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükler ile

II) Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak vergileri ve diğer mali yükler

anlamına gelmektedir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre "ihracat vergileri" deyimi;

I) Eşyanın ihracatında ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükler ile

II) Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ihracatta alınacak vergiler ve diğer mali yükler

anlamına gelmektedir

Yükümlüler gerçekleştirdikleri dış ticaret operasyonlarının türüne, ithal veya ihraç ettikleri eşyanın cinsi, gümrük tarifesi, menşei veya kıymetine göre genel olarak aşağıdaki tabloda kayıtlı gümrük vergilerini öderler.

GÜMRÜK VERGİLERİ

Gümrük Vergisi, İlave Gümrük Vergisi, Tek ve Maktu Vergi, Dampinge Karşı Vergi

Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi, Katma Değer Vergisi,Özel Tüketim Vergisi, Ek Mali Yükümlülük, Toplu Konut Fonu, Tütün Fonu, Ek Fon, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, Çevre Katkı Payı, Maden Fonu, Kültür Fonu, Telefi Edici Vergi(İhracat), TRT Bandrol Ücreti(Ticari Olmayan Eşya İçin), Destekleme Fiyat İstikrar Fonu(DFİF)

 

Gümrük

Mevzuatı

Ülkemiz dış ticaret hacmini son 15 yıl içerisinde 78 milyar USD'den 400 milyar USD'ye çıkması ile kayıtlı her dış ticaret faaliyetinin belirli gümrük prosedürlerini gerektirdiğini dikkate aldığımızda, dış ticaret erbabı bakımından "Gümrük" konusu oldukça önem arz etmektedir. Kişilerin gerçekleştirdikleri dış ticaret operasyonlarında, gümrük mevzuatınca konulmuş yasal düzenlemelere uygun hareket etmeleri, faaliyetlerini hızlı ve etkin bir şekilde tamamlamalarının yanı sıra, gümrük idaresince uygulanan herhangi bir cezayı müeyyide ile muhattap olmamalarını sağlamaktadır.

Sayfamızı Beğenin

Bizi Takip Edin

Bizi Çerçevelerinize Ekleyin

TOP